Počet záznamů: 1  

Analýza EMG aktivity vybraných svalů při cyklistice v závislosti na různých typech trenažérů

  1. DA 9558
    Analýza EMG aktivity vybraných svalů při cyklistice v závislosti na různých typech trenažérů / Martina Marešová. -- 2018. -- 44 listů, 3 nečíslované listy příloh : barevné ilustrace, grafy. -- Oponent Ladislav Pyšný. -- Vedoucí práce Martin Škopek. -- Abstrakt: Výzkumná práce se zabývá mírou zapojení svalů při jízdě na silničním kole ve venkovním prostředí, jízdě na ergometru a jízdě na cyklistických válcích. Jejím cílem je přispět k řešení problému daného tématu a posoudit, který z imitačních způsobů je z hlediska zapojení svalů více podobný jízdě venku. Tato práce je rozčleněna do části teoretické a výzkumné. V teoretické části se zabývám historií cyklistiky a její charakteristikou. Také řeším problém fyziologie cyklistiky, trénink cyklistů a problém laterality. Zabývám se i tím, co je to elektromyografie a anatomií svalů vybraných k měření. Ve výzkumné části zpracovávám data z měření. Ke zpracování využívám intraindividuální hodnocení, které je založené na komparační analýze. Ta vychází z povrchové elektromyografie. Zjišťovala jsem, jaký je rozdíl zapojování svalů na různých typech trenažérů a jízdě venku. Trenažery využívají cyklisti převážně v přípravném období a já jsme chtěla zjistit, na kterém trenažéru je zapojování svalů podobnější jízdě venku. A doporučit cyklistům, který z nich by měli, nebo mohli využívat. Zjistila jsme, že jízdě venku se více podobá jízda na válcích.. -- Abstrakt: This dissertation is trying to examine muscles' engagement when riding a bike outdoors, riding an ergometre bike and riding on cycling rollers. The aim is to contribute to answering the problem specified in this work and to determine which of the imitation methods - referring to muscle engagement - is more similar to riding a bike outdoors. This work is divided into a theoretical part and a research. The theoretical part describes the history of cycling as well as the characteristics of cycling. We also focus on the physiology of cycling, cyclists' training and laterality problem. We also explain the term electromyography and anatomy of muscles selected for our measurement. The research puts the obtained data together utilizing the intraindividual assessment method based on comparative analysis which builds on surface electromyography. We tried to find out the difference in muscles' engagement using different types of trainer bicycles and cycling outdoors. Trainer bicycles are employed during the preparation period especially therefore our main goal was to determine which one is more comparable to riding outdoors as well as recommend which one to use. We learnt that a ride on cycling rollers can be considered the best equivalent to cycling outdoors.
    Pyšný, Ladislav, 1959-. Škopek, Martin, 1978-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra tělesné výchovy
    cyklistika. elektromyografie. cyklistický ergometr. cyklistické válce. cycling. electromyography. cyclicling ergometre. cycling rollers. bakalářské práce
    796.6. 616.74-073.7. (043)378.22

Počet záznamů: 1