Počet záznamů: 1  

Buddhismus, jeho difúze a rozšíření v moderní době

 1. DA 10375
  Tichý, Jiří, 1995-
  Buddhismus, jeho difúze a rozšíření v moderní době = Buddhism, its diffusion and expansion in modern age / Jiří Tichý. -- 2018. -- 52 listů, 8 nečíslovaných listů příloh : ilustrace + 1 CD. -- Vedoucí práce Jiří Anděl. -- Oponent Gustav Novotný. -- Souběžný název v anglickém jazyce. -- Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce popisuje difúzní model šíření inovací v geografii a poté jej aplikuje na šíření buddhismu z Indie do dalších asijských zemí a později také do Evropy. Práce dále mapuje rozšíření buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü v Evropě, kde se tato buddhistická škola začala šířit v sedmdesátých letech minulého století. Závěr práce popisuje možné důvody, proč je buddhismus dnes v Evropě tak populární.. -- Abstrakt: The submitted bachelor thesis describes a diffusion model of innovations spreading in geography. Subsequently, It applicates the model on the spreading of Buddhism from India to other Asian countries and later Europe. The thesis is also mapping the expansion of Diamond Way Buddhism of Karma Kagjü lineage in Europe where this Buddhist school started to spread in 1970s. The conclusion of the thesis describes possible reasons why Buddhism is so popular in Europe now.
  Anděl, Jiří, 1950-. Novotný, Gustav. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra geografie
  učení buddhismu. difúzní geografický model. relokační difúzní model. šíření buddhismu. buddhismus Diamantové cesty. diffusion geographical model. relocating diffusion model. spreading of the Buddhism. Diamond Way Buddhism. bakalářské práce
  24-1/-9. (043)378.22

Počet záznamů: 1