Počet záznamů: 1  

Analýza ekonomické výkonnosti průmyslu v okrese Most

 1. DA 10015
  Strapková, Michaela, 1996-
  Analýza ekonomické výkonnosti průmyslu v okrese Most / Michaela Strapková. -- 2018. -- 46 stran. -- Oponent Petr Kačírek. -- Vedoucí práce Václav Novák. -- Abstrakt: Bakalářská práce zkoumá zpracovatelský průmysl v okrese Most v letech 2014 a 2015. Hlavním cílem práce je zhodnocení jeho ekonomické výkonnosti na základě údajů podnikového účetnictví. Nezbytné pro zpracování analýzy je vytvoření vlastní databáze s ukazateli podnikového účetnictví, které budou čerpány z účetních závěrek jednotlivých subjektů. Sledovány budou rovněž regionální rozdíly v zastoupení zpracovatelského průmyslu na úrovni SO ORP ve sledovaném okrese a porovnány s výsledky celé České republiky. V závěru jsou uvedeny výsledky, které ukazují, že průmyslové podniky v okrese Most byly ve sledovaných letech velmi výkonné, avšak zapříčiněno to bylo hlavně chemickým a servisním odvětvím průmyslu, které zde dominují. Z hlediska rozdílů mezi jednotlivými SO ORP bylo zjištěno, že vyšší hodnoty vykazuje SO ORP Litvínov, což je způsobeno z velké části podnikem Unipetrol, který zde sídlí.. -- Abstrakt: This bachelor thesis examines the processing industry in the Most district in years 2014 and 2015. The main objective of the thesis is to evaluate the economic performance of this district based on the company's accounting data. For the analysis, it is necessarily to create an own database of business accounting indicators, which will be drawn from the financial statements of the individual entities. Regional differences in processing industry between each SO ORP in this district will be also monitored and they will be compared with the results of the whole Czech Republic. In the conclusion, there are the results which shows that the industry companies in the Most district had very high performance, but it is caused by only two industries, which are dominating there. It is chemical and service industry. By the differences between the individual SO ORP it was founded that the SO ORP Litvínov had the higher values. For the most part, it is caused by the Unipetrol, which is placed there.
  Kačírek, Petr, 1972-. Novák, Václav, 1977 říjen 8.-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
  finanční analýza - Most (Česko : okres : 1960-). účetnictví. průmysl. podnik. výkonnost. industry. company. accountancy. performance. bakalářské práce
  (437.315). (437.15). 657.41/.45. 657. 351.72. (043)378.22