Počet záznamů: 1  

Agroturistika - srovnání možností v ČR i zahraničí

 1. DA 9912
  Málková, Dominika, 1994-
  Agroturistika - srovnání možností v ČR i zahraničí / Dominika Málková. -- 2018. -- 71 listů, 3 nečíslované listy příloh : barevné ilustrace, grafy. -- Vedoucí práce Petr Vráblík. -- Oponent Petr Dvořák. -- Abstrakt: Tématem mé bakalářské práce je ,,Agroturistika - srovnání možností v ČR i zahraničí". Téma agroturistika jsem zvolila, protože se stává čím dál větším trendem v odvětví cestování a trávení dovolené. Tato bakalářská práce popisuje historii agroturistiky v České republice a její vývoj, porovnává současný stav nabídek a služeb v ČR i zahraničí, dále jsou zde nastíněny možná zvýhodnění a dotace pro podnikatele v této oblasti cestovního ruchu. Konkrétně porovnává nabídky ubytování a zážitků v různých zemí Evropy, popisuje dostupnost informací o službách i jejich ceny. Celkově hodnotí stav agroturistiky v celé České republice a její možnosti, včetně zpracovaných dotazníkových šetření o povědomí lidí (potencionálních hostů) - jejich zájmu o agroturistiku u nás i v zahraničí. Zaměřena je na agroturistiku ve Středních Čechách, která obsahuje popis všech nabídek, dále zahrnuje i kompletní popis služeb a provozu dvou farem včetně fotodokumentace.. -- Abstrakt: The title of my bachelor thesis is ,,Agrotourism - comparsion of possibilities i the Czech Republic and abroad". Agritorism I chose because it is becoming an increasing trend in the travel and spending holiday. This bachelor thesis describes the history of agrotourism in the Czech Republic and development. The study compares the status of offers and services in the Czech Republic and abroad. Also describes subsidies available to entreprneurs. It specifically compares offers of accommodation and experiences in diffrerent European countries, describes the availability of information about services and their prices. Evaluates the state of agrotourism in the whole Czech Republic and their possibilities. This bachelor thesis including questionnaire about the interest of agrotourism in the Czech Republic and abroad. Describes agrotourism in Central Bohemia, which contains a description of all offers, also includes a complete description of the services and operation of two farms including photodocumentation.
  Vráblík, Petr, 1975-. Dvořák, Petr. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra přírodních věd
  agroturistika. venkovský cestovní ruch. venkovská turistika. farma Košík. Středočeský kraj. Svaz venkovské turistiky a agroturistiky. agrotourism. rural tourism. bakalářské práce
  338.48-44(1-22). 338.48-6(1-22). (043)378.22

Počet záznamů: 1