Počet záznamů: 1  

Četba u sociálně znevýhodněných žáků na 1. stupni ZŠ

 1. DA 9381
  Stádníková, Petra, 1969-
  Četba u sociálně znevýhodněných žáků na 1. stupni ZŠ / Petra Stádníková. -- 2018. -- 68 listů : barevné ilustrace. -- Vedoucí práce Zdeněk Valenta. -- Oponent Hana Drtinová. -- Abstrakt: Tato diplomová práce na téma Četba u sociálně znevýhodněných žáků na 1. stupni ZŠ je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována kapitolám o čtenářské gramotnosti, činitelích ovlivňujících čtenářskou gramotnost, rozvíjejících metodách čtenářské gramotnosti, čtenářských dílnách a jejich organizaci, čtenářství a speciálních vzdělávacích potřebách sociálně znevýhodněných dětí. Praktická část je zaměřena na přípravy "Čtenářských dílen", jejichž realizace měla ovlivnit četbu u sociálně znevýhodněných žáků. V závěru diplomové práce je shrnutí získaných informací, diskuze a závěr této práce.. -- Abstrakt: This Diploma thesis deals with the topic of Reading of Socially Disadvantaged Children in primary education and it is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part gives an account of reading literacy, factors influencing reading literacy, developing methods for reading literacy, reading workshops and their organizing, reading and special educational needs of socially disadvantaged children. The practical part focuses on preparing the reading workshops which should influence the reading of socially disadvantaged children. In the final section of the thesis there is a summary of the findings, the discussion, and the conclusion of the thesis.
  Valenta, Zdeněk, 1975-. Drtinová, Hana. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra primárního vzdělávání
  čtenářská gramotnost. výchova ke čtenářství. čtení. četba. sociálně znevýhodněný žák. reading literacy. read. reading. socially disadvantaged children. diplomové práce
  028.1. 028.6. (043)378.2

Počet záznamů: 1