Počet záznamů: 1  

Srovnání výsledků chlapců a dívek v běžné výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

 1. DA 9371
  Hálová, Kateřina, 1994-
  Srovnání výsledků chlapců a dívek v běžné výuce matematiky na 1. stupni ZŠ / Kateřina Hálová. -- 2018. -- 77 listů, 1 nečíslovaný list přílohy : grafy. -- Vedoucí práce Jiří Henzl. -- Oponent Vlastimil Chytrý. -- Abstrakt: Diplomová práce se zabývá porovnáním výsledků chlapců a dívek v matematice na 1. stupni ZŠ. Zkoumá, kdo z nich je lepší a zda jsou určité kognitivní předpoklady, které to mohou ovlivnit. Za pomoci srovnávacích testů, sestavených podle projektu TIMSS, jsme dívky a chlapce otestovali a porovnali mezi sebou. Výsledně jsme pak porovnali test se známkou na vysvědčení.. -- Abstrakt: This thesis compares the mathematics results of boys and girls through the first 5 years of primary school. It examines if either scores higher and if there are any cognitive assumptions that could affect them. We have tested a group of boys and girls using comparative tests, created in accordance with the TIMSS project and analyzed the results. Lastly, we compared the results from our comparative tests with the grade on the students report cards.
  Henzl, Jiří. Chytrý, Vlastimil, 1984-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra primárního vzdělávání
  matematické myšlení. matematika. mathematic. diplomové práce
  51:165. (043)378.2

Počet záznamů: 1