Počet záznamů: 1  

Analýza potenciálu cestovního ruchu v obci Doksy

 1. DA 9236
  Fuljerová, Eliška, 1992-
  Analýza potenciálu cestovního ruchu v obci Doksy = Analysis of the potential of tourism in Doksy / Eliška Fuljerová. -- 2017. -- 62 listů : barevné ilustrace, grafy + 1 CD. -- Oponent Jiří Anděl. -- Vedoucí práce Ladislav Bobr. -- Abstrakt: Autorka se v této diplomové práci zabývá hodnocením potenciálu cestovního ruchu v obci Doksy a okolí. Cílem této diplomové práce je najít nové možnosti pro rozvoj cestovního ruchu ve vymezeném území na základě analýzy přírodních a kulturních předpokladů. Součástí této diplomové práce je také vytvoření webové mapové aplikace, která má za úkol pomoc se zlepšením propagace zájmového území. První část práce je zaměřená na pojmy, které souvisí s cestovním ruchem. V dalších částech práce je představena geografická charakteristika zájmového území, která je důležitá pro vymezení předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu. Součástí této kapitoly je vytvoření SWOT analýzy, která ukazuje na silné a slabé stránky této oblasti. Nedílnou součástí této práce je dotazníkové šetření návštěvníků Doks.. -- Abstrakt: Author of this thesis deals with evaluation of potential in the tourist industry in Doksy municipality. The goal of this thesis is to find new possibilities to expand the tourist industry on mention municipality based on analysis of natural and cultural preconditions. A web map application is created as part of this dissertation, which supposed to help promote the area in concern. First part of thesis is focused on terms, which are related to tourist industry. Following part of the thesis introduce geographical characteristic of the area, which is important for determination of conditions for the development of the tourist industry. SWOT analysis shows strong and weeks spots of this area and is also a part of this chapter. Integral part is a survey filled by visitors of Doksy.
  Anděl, Jiří, 1950-. Bobr, Ladislav, 1986-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra geografie
  cestovní ruch - Doksy (Česká Lípa, Česko : oblast). reklama a propagace. WWW aplikace. Máchovo jezero. potenciál cestovního ruchu. webová propagace. tourism potential. web propagation. diplomové práce
  (437.316). 338.48. 659.1. 004.738.52:004.77. (043)378.2

Počet záznamů: 1