Počet záznamů: 1  

Degradace organofosfátových polutantů pomocí porézních koordinačních polymerů

 1. DA 9217
  Polívková, Andrea, 1995-
  Degradace organofosfátových polutantů pomocí porézních koordinačních polymerů / Andrea Polívková. -- 2017. -- 77 listů : grafy, schémata. -- Oponent Marek Došek. -- Vedoucí práce Daniel Bůžek. -- Abstrakt: Organofosfáty jsou nejen velice toxické pesticidy, ale zároveň se jedná o nebezpečné bojové látky. Jejich účinek spočívá v inhibici aktivity acethylcholinu, čímž dochází k zástavě přenosu nervových vzruchů a následné smrti. Rychlá degradace organofosfátů je tedy velmi potřebná. Tato práce je zaměřena na použití MOFů (Metal-organic frameworks) na degradaci organofosfátů, konkrétně na methyl-paraoxonu. Použité MOFy byly Zr-UiO-66, Hf-UiO-66, Ce-UiO-66 a Ti-MIL-125. Bylo zjištěno, že nejlepší degradační schopnosti má Hf-UiO-66 a Zr-UiO-66 a to jak v pufru při pH 7, tak ve vodě. Degradační schopnosti Ce-UiO-66 se projevily až v pufru při pH 7, avšak degradace byla velice pomalá. Ve vodě se projevila jen fyzikální sorpce. U MOFu Ti-MIL-125 nebyla pozorována degradační schopnost. Bylo zjištěno, že konkurenčním dějem degradace je sorpce methyl-paraoxonu do struktury MOFu. Degradace probíhala nejrychleji při použití Hf-UiO-66.. -- Abstrakt: Organoprosphates are strong pescitides, and they are dangerous nerve warfare agents. The effect of organophospate is they can inhibite activity of acethylcholine, This process stop trasmission of nerve impulses. Degradation of organophostates is very needfull. This work is focused on using of MOFs (metal organic frameworks) on degradation of organophosphate, specifically methyl-paraoxon. In this work, Zr-UiO-66, Hf-UiO-66, Ce-UiO-66 and Ti-MIL-125 MOFs were used. It was found the best degradation ability provide Hf-UiO-66 and Zr-UiO-66 in the buffer with pH 7 and in the water too. Degradation ability of Ce-UiO-66 was showed in buffer with pH 7 but it was very slow. It was found just physical sorption in the water . Degradation was the fastest while using of Hf-UiO-66. Ti-MIL-125 had not degradation ability. It was found the competing action of degradation is a physical sorption. Degradation is the fastest on Hf-UiO-66.
  Došek, Marek. Bůžek, Daniel. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technických věd
  organofosfáty. experimentální chemie. degradace. methyl-paraoxon. reaktivní sorbenty. koordinační polymery. metal-organic frameworks. organophosphate. degradation. methyl-paraoxone. reactive sorbents. coordination polymers. metalorganic frameworks. bakalářské práce
  547.1-315:546.18-32. 542.06. (043)378.22

Počet záznamů: 1