Počet záznamů: 1  

Potencionality

 1. DA 8858
  Krombholz, Jan, 1987-
  Potencionality : procesuální site specific instalace / Jan Krombholz. -- 2017. -- 40 listů : ilustrace + 1 CD. -- Vedoucí práce Kateřina Dytrtová. -- Abstrakt: Diplomová práce se soustředí na výtvarnou instalaci Potencionality a pokuší se ji vřadit do kontextu současného českého umění. Pedagogická část rozebírá možnosti interpretace současného umění ve školním prostředí.. -- Abstrakt: This thesis focuses on art installation Potencionality and attempts to put it into context of czech contemporary art. Pedagogical section deals with possibilites of interpretation contemporary art in school environment.
  Dytrtová, Kateřina, 1964-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výtvarné výchovy
  výtvarná kultura. site-specific art. moderní umění. světlo. prostor. výtvarná instalace. výtvarná edukace. light. space. art installation. art education. diplomové práce
  316.728:72/76. 7.038.531. 7.036/.038. (043)378.2

Počet záznamů: 1