Počet záznamů: 1  

Čtenářská gramotnost u učitelů na 1. stupni ZŠ v Ústeckém kraji

 1. DA 7708
  Stradějová, Růžena, 1992-
  Čtenářská gramotnost u učitelů na 1. stupni ZŠ v Ústeckém kraji / Růžena Stradějová. -- 2017. -- 87 listů : grafy. -- Oponent Blanka Janáčková. -- Vedoucí práce Jaromíra Šindelářová. -- Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou čtenářské gramotnosti u učitelů na 1. stupni ZŠ, diplomovaných i studujících. Jejím cílem je zjistit, jaký postoj zaujímají učitelé ke knihám, přiblížit jejich pohled na proměnu tištěné knihy v elektronickou a zodpovědět, jestli má fenomén e-knihy vliv na jejich postoj ke čtení. V teoretické části kvalifikační práce je pozornost věnována vymezení pojmu čtenářská gramotnost, jejích rovin, faktorů a mezinárodních výzkumů, jež se jí zabývají. Dále je zmapováno, jak reaguje česká čtenářská kultura na rozšiřující se digitalizaci. V praktické výzkumné části je provedena analýza shromážděných dat a jejich vyhodnocení.. -- Abstrakt: The master's thesis deals with the topic of reading literacy of both graduated and still studying primary school teachers. Its aim is to find out what is their attitude to books, to outline their perspective on transformation of printed books into e-books and to answer whether e-book phenomenon has an impact on their stance towards reading in general. In the theoretical part the thesis concentrates on the definition of reading literacy and its layers, factors and international researches. Furthermore, it is analyzed how the Czech reading culture reacts to the increasing digitization. In the research part, there is an analysis and evaluation of gathered information.
  Janáčková, Blanka, 1951-. Šindelářová, Jaromíra, 1961-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra primárního vzdělávání
  čtenářská gramotnost - Ústecký kraj (Česko : 2000-). elektronické knihy. čtečky elektronických knih. čtenářství. čtenářská kultura. PIRLS. PISA. digitalizace. reading literacy. reading culture. e-book. e-book reader. digitization. diplomové práce
  (437.315). (437.15). 028.1. 08/09:004. 004.388:028. (043)378.2

Počet záznamů: 1