Počet záznamů: 1  

Dítě vzdělávané mimo hlavní proud

 1. DA 7810
  Szaffnerová, Kateřina, 1981-
  Dítě vzdělávané mimo hlavní proud / Kateřina Szaffnerová. -- 2017. -- 83 listů : barevné ilustrace, schémata. -- Oponent Jan Melichar. -- Vedoucí práce Dagmar Malinová. -- Abstrakt: Diplomová práce na téma Dítě vzdělávané mimo hlavní proud se zabývá významnými aspekty, které jsou důležité při výuce matematiky. Cílem diplomové práce bylo tyto aspekty nalézt v souvislosti s interakcí žáků a učební úlohy ve věkově smíšené skupině. Respondenty byli žáci prvního stupně, kteří plní povinnou školní docházku individuálním způsobem, tzv. domácí školáci. Výzkum probíhal pomocí kvalitativních metod. V empirické části jsou předloženy autorské náměty a postupy pro matematické vzdělávání, tento didaktický materiál byl ověřen v praxi. Součástí práce jsou přílohy, které obsahují doplňující materiál.. -- Abstrakt: The Diploma Thesis Child educated out of the main stream deals with important aspects in mathematics education. Main purpose of the thesis is to find these aspects relating to pupils interactions and exercises in nondiferencional age group. Respondents of the research section were pupils of the first grade of basic school educating by individual way homeschoolers. Research is based qualitative methodology. In the conclusion there are some topics and exercises links to mathematical education. This didactical material was verified in practise. The thesis includes appendix, which contains additional materials.
  Melichar, Jan, 1940-. Malinová, Dagmar. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra primárního vzdělávání
  alternativní výuka. učební pomůcky. didaktické hry. primární vzdělávání. matematika. individuální vzdělávání. waldorfská pedagogika. primary education. alternative education. math. teaching aids. individual education. Waldorf pedagogy. diplomové práce
  37.091.39. 37.091.64. 371.66/.69. 37.091.33. (043)378.2

Počet záznamů: 1