Počet záznamů: 1  

Creative expressive inspirational art education

 1. KB 18008
  Jurečková Mališová, Veronika, 1978-
  Creative expressive inspirational art education / Veronika Jurečková et al. ; translated by Jana Jiroutová. -- First edition. -- Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 2015. -- 115 stran : ilustrace, portréty ; 25 cm. -- Přeloženo z češtiny. -- Pod názvem: Palacký University Olomouc. -- Resumé: Kolektivní monografie nabízí přehledových studií k důležitým tématům české výtvarné pedagogiky.. -- Resumé: V úvodu kniha přináší přehledovou studii, která představuje v dějinném vývoji výzkumná témata, která spoluvytvářela diskurs výtvarné výchovy (resp. výchovy uměním) a podílela se na koncipování oboru a jeho dnešní podobě v České republice. Obsáhleji se pak věnuje problematice tvořivosti. Čtenář zde najde odpovědi na to, co ovlivňuje tvořivost, jaké podmínky pozitivně ovlivňují tvořivost dětí a jaké strategie jsou naopak rizikové. Téma tvořivosti je dále rozvinuto úžeji zaměřenou kapitolou na téma tvořivé schopnosti a zásady při tvůrčí interpretaci uměleckého díla. Druhá část knihy se věnuje expresivitě ve výtvarném projevu dětí a dospívajících a představuje expresivní tvorbu jako předmět výzkumu a teorie ve výtvarné výchově v kontextu jiných expresivních oborů. Poslední oddíl se věnuje tématu interpretace uměleckého díla v kontextu výchovy uměním. Pojednává o rozdílném pojetí interpretace v kontextu historie umění jako vědy a o rozdílných kategoriích, v rámci nichž umělecké dílo interpretují historikové umění a žáci výtvarných oborů. Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-86911-46-5 (brožováno).
  Jiroutová, Jana, 1976-. Univerzita Palackého
  předmětová didaktika. výtvarná výchova - Česko. studium a výuka. kreativita. vnímání uměleckého díla. interpretace uměleckého díla. teaching school subjects. art education - Czechia. study and teaching. creative ability. perception of art. art interpretation. kolektivní monografie. collective monographs
  37.016.026. 72/76:37.016. 37.091.3. 159.954. 7.072/.073. 7.073. (437.3). (048.8:082)

Počet záznamů: 1