Počet záznamů: 1  

Analýza příčin selhání pneumatického příklepového mechanismu a návrh úprav z hlediska použitých materiálů a technologií

 1. DA 6967
  Žemlička, Jan, 1986-
  Analýza příčin selhání pneumatického příklepového mechanismu a návrh úprav z hlediska použitých materiálů a technologií / Jan Žemlička. -- 2016. -- 84 listů, 6 nečíslovaných listů příloh : barevné ilustrace, grafy, schémata + 1 DVD. -- Vedoucí práce Jaroslava Svobodová. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 23.5.2021. -- Abstrakt: Diplomová práce v rešeršní části analyzuje zadaný pneumatický mechanismus a řeší možné příčiny selhání během testování produktu. Na základě analýz je zvolena konkrétní komponenta z Al slitiny, které se práce dále věnuje. V rámci řešení je provedena řada materiálových a metalografických analýz. V závěru práce je zhodnocen výsledek materiálových analýz a proveden návrh možných úprav komponenty. Přílohou diplomové práce jsou fotografie z optické a konfokální mikroskopie.. -- Abstrakt: In background research part of this thesis, given pneumatical mechanism is being analysed with focus on possible reasons of failure during product testing. Based of this research, specific aluminium alloy component of mechanism is selected, and it's being analysed further in thesis. Within the scope of thesis, several material and methallographic analyses are performed. At the end of thesis, results of those analyses are being evaluated, including proposals of possible changes. Annex contains pictures from optical and confocal microscopy.
  Svobodová, Jaroslava, 1983-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technologií a materiálového inženýrství
  slitiny hliníku. zkoušení mechanických vlastností materiálů. Pneumatický mechanismus. píst. hliník. spektrální analýza. optická mikroskopie. konfokální mikroskopie. elektronová mikroskopie. mikrotvrdost. metalografie hliníku. pneumatic mechanism. piston. aluminium. alloy AlZn6MgCu. spectral anylysis. optical microscopy. confocal microscopy. electron microscopy. microhardness. metallography of aluminium. diplomové práce
  669.715. 620.17. (043)378.2

Počet záznamů: 1