Počet záznamů: 1  

Čtenářské dílny ve výuce na střední škole

 1. DA 6467
  Zálabák, Jan, 1992-
  Čtenářské dílny ve výuce na střední škole / Jan Zálabák. -- 2016. -- 66 listů : ilustrace + 1 CD. -- Vedoucí práce Vladimír Trpka. -- Abstrakt: Tématem bakalářské práce je nastínění užitečných metod, jakými lze rozvíjet čtenářskou gramotnost na středních školách. Jsou jimi čtenářské dílny. Práce se zaměřuje na samotný pojem čtenářské gramotnosti a její roli ve společnosti. V pozdější fázi práce nalezneme popis jednotlivých čtenářských dílen uskutečněných v roce 2015-2016 a jejich zhodnocení samotnými žáky.. -- Abstrakt: The theme of this bachelor's thesis is to outline useful methods, which can help to develop reader's literacy at secondary schools. These are called reader's workshops. The thesis deals with the term of reader's literacy and her role in society. In late part of the thesis we find descripiton of each reader's workoshop, realized in 2015-2016, and their evaluation, which were done by learners themselves.
  Trpka, Vladimír. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra bohemistiky
  čtenářská gramotnost. výchova ke čtenářství. sebehodnocení žáků. čtenářská dílna. rozvoj čtenářských dovedností. reader's literacy. reader's workshop. development of reading skills. self-evaluation. bakalářské práce
  028.1. 028.6. 37.091.26. 371.264. (043)378.22

Počet záznamů: 1