Počet záznamů: 1  

Reflexe díla Jana Husa v dílech F. Palackého a T.G. Masaryka

 1. DA 7313
  Čepeláková, Jitka, 1991-
  Reflexe díla Jana Husa v dílech F. Palackého a T.G. Masaryka / Jitka Čepeláková. -- 2016. -- 78 listů. -- Vedoucí práce Jiří Hoblík. -- Abstrakt: Ve své diplomové práci se zabývám pojetím Jana Husa ve vybraných dílech Františka Palackého a Tomáše G. Masaryka. V úvodní části jsem se pokusila o představení Husova života, díla a doby. Dále se zabývám pracemi Františka Palackého a Tomáše G. Masaryka, nakolik se týkají Jana Husa, a následně tato pojetí v poslední části porovnávám. Výsledkem práce je shrnutí dosažených poznatků o Janu Husovi vybranými autory, vlivu Jana Husa a jeho pojetí v době Palackého a Masaryka.. -- Abstrakt: In this work I focus on conception of Jan Hus in selected writings of František Palacký and Tomáš G. Masaryk. In introduction I have tried to present Hus´ life, his work and his time. Afterwards, I deal with writings of František Palacký and Tomáš G. Masaryk as far as Jan Hus is concerned. Then I compare resulting conceptions of Jan Hus in the last part of this work. The result of this work is the summary of achieved findings about the conception of Jan Hus according to František Palacký and Tomáš G. Masaryk and findings about influence of Jan Hus in the time of František Palacký and Tomáš G. Masaryk.
  Hoblík, Jiří, 1966-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra politologie a filozofie
  filozofie a náboženství - středověk. Jan Hus. František Palacký. Tomáš Garrigue Masaryk. církev. katolictví. protestantství. durch. catholic. protestantism. religion. middle ages. diplomové práce
  2:1. (043)378.2

Počet záznamů: 1