Počet záznamů: 1  

Aplikace herních principů do výuky výtvarných předmětů v sekundárním vzdělávání

 1. DA 5924
  Štefanová, Eva, 1981-
  Aplikace herních principů do výuky výtvarných předmětů v sekundárním vzdělávání / Eva Štefanová. -- 2015. -- 75 listů : barevné ilustrace, schémata + 1 CD. -- Vedoucí práce Hana Pejčochová. -- Abstrakt: Diplomová práce s názvem Aplikace herních principů do výuky výtvarných předmětů v sekundárním vzdělávání je v první části orientována na teoretické poznatky a ukotvení pojmů, jako je hra, práce a kreativita. Do tohoto rámce pak uvádí výtvarná zadání podmínkových her v prostředí středoškolské výukové praxe. Ve druhé praktické části jsou uvedeny konkrétní příklady zadání, jejich pravidla a výsledky.. -- Abstrakt: This thesis titled Application of Game Principles in Teaching Art in Secondary Education concentrates on its first part on theory, and explanation of terminology, such as game, work and creativity. Following this direction, it also introduces art assignments of conditional games used in the environment of high school workshop. The second part describes specific examples of such games, assignments, the rules applied while photo-documenting its results.
  Pejčochová, Hana. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výtvarné výchovy
  výtvarná výchova. tvůrčí myšlení. kreativita. tvorba. hra. art education. creation. game. creativity. diplomové práce
  72/76:37.016. 159.954/.955. 159.954. (043)378.2

Počet záznamů: 1