Počet záznamů: 1  

Klinická adiktologie

  1. KB 12641
    Kalina, Kamil, 1945-
    Klinická adiktologie / Kamil Kalina a kolektiv. -- Vydání 1. -- Praha : Grada Publishing, 2015. -- 696 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Psyché). -- Částečně tištěno napříč. -- Dotisk r. 2018. -- Abstrakt: Adiktologie je multidisciplinární vědní obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiného závislostního chování. Téma se neomezuje jen na tradiční zneužívání alkoholu a nezákonných drog, ale zahrnuje i tabák a nelátkové závislosti, např. gambling nebo internetové závislostní poruchy. -- ISBN : 978-80-247-4331-8 (brožováno).
    adiktologie. drogová závislost. protidrogová terapie. drogová prevence. adictology. drug dependence. drug dependence therapy. drug abuse prevention. kolektivní monografie. collective monographs
    616.89-008.48. 364.692. 613.81/.84. 364.692:615.015.6. 615.851:613.81/.84. 364.692-212. (048.8:082)

Počet záznamů: 1