Počet záznamů: 1  

Ekologická likvidace autovraků

 1. DA 5322
  Opalecká, Eva, 1981-
  Ekologická likvidace autovraků / Eva Opalecká. -- 2015. -- 41 listů : barevné ilustrace, grafy. -- Vedoucí práce Miroslav Richter. -- Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tématem ekologické likvidace autovraků. Teoretická část je věnována legislativě platné v České republice a jejímu stručnému shrnutí. Dále je v této části řešen přístup k problematice ekologické likvidace autovraků v České republice i dalších zemích. V kapitole jsou konkrétně zmíněny: Holandsko, Slovensko, Česká republika a další. Praktická část této práce se věnuje tématům obecného povědomí o ekologické likvidaci autovraků, procesu ekologické likvidace autovraků na příkladu Sběrny Mazan Teplice a návrhu řešení v dané problematice.. -- Abstrakt: This bachelor thesis deals with theme: ecological liquidation of car-wrecks. Theoretic part is dedicated to Czech legislation and the summary in brief of its. At this place is dealt with approach to issue of ecological liquidation of cars in Czech Republic and the another countries. There are conretely mentioned Nederland, Slovakia, Czech republic etc. at this head. The practice part of this bachelor thesis deals themes of general awareness about ecological liquidation, the proces of ecological liquidation of car-wrecks at company Mazan Teplice and the proposal solution at this issue.
  Richter, Miroslav, 1948-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technických věd
  likvidace odpadu. autovraky. kovový odpad. ekologická likvidace. životní prostředí. ecological liquidation. car-wrecks. environment. bakalářské práce
  628.47. 628.4.037. 628.4/.5-034. (043)378.22

Počet záznamů: 1