Počet záznamů: 1  

Alpinning jako volnočasová aktivita

 1. DA 5497
  Janová, Jana, 1977-
  Alpinning jako volnočasová aktivita / Jana Janová. -- 2015. -- 61 listů : barevné ilustrace, grafy. -- Vedoucí práce Jitka Vaněčková. -- Abstrakt: Cílem této práce je přispět k rozšíření znalostí týkajících se problematiky volnočasové pohybové aktivity Alpinning. Práce se také zabývá základem této pohybové aktivity, tedy chůzí a fyzickou aktivitou a historií jejího vzniku a srovnáním s podobnými pohybovými aktivitami. V práci je popsán také trenažér určený k této aktivitě - Alpitrack a jeho možnosti použití a dále jsou zde popsány různé části cvičební jednotky, které si trenér vedoucí hodinu - cvičební jednotku sám upravuje a své svěřence či klienty během hodiny vede a instruuje.. -- Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is contribution to increased knowledge concerning issues of leisure time physical activity Alpinning. The work also deals with the basis of this activity; it means walking and physical activity, history of its origin and comparing it with similar physical activities. The work also describes simulator designed for this activity Alpitrack, its application possibilities and different parts of the exercise unit, which coach leading the exercise unit adjusts his clients during the lesson.
  Vaněčková, Jitka. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra tělesné výchovy
  sportovní aktivity. chůze. běh. volný čas. alpinning. indoorwalkingová pohybová aktivita. alpitrack. cvičební jednotka. fyzická aktivita. indoor walking physical activity. walking. running. exercise unit. physical activity. bakalářské práce
  796.034.2. 159.946.2. 591.171. 612.766. 796.012.412.3/.4. 796.421. 796.422. 379.8. 79. (043)378.22

Počet záznamů: 1