Počet záznamů: 1  

3D vizualizace vývoje krajiny města Kadaně

 1. DA 5095
  Wiesnerová, Iveta, 1989-
  3D vizualizace vývoje krajiny města Kadaně = 3D visualization of landscape development of Kadaň / Iveta Wiesnerová. -- 2014. -- 64 listů, 8 nečíslovaných listů příloh : barevné ilustrace + 1 CD. -- Vedoucí práce Tomáš Oršulák. -- Abstrakt: Diplomová práce se zabývá 3D vizualizací města Kadaně. První část se věnuje metodice zpracování, vývoji obyvatel, stručnému vývoji hospodářství a především stavebně-historickému vývoji. V druhé části jsou popisovány moderní metody 3D vizualizace a nalezneme zde příklady již modelovaných měst. Poslední část práce se věnuje tvorbě samotných modelů a jejich vizualizaci. Čtenář tím obdrží představu o tvorbě a vizualizaci modelů.. -- Abstrakt: This thesis deals with 3D visualization city center of Kadaň. The first part is devoted to processing methodology, the development of population, the development of economy and primarily structural and historical development. In the second section are describe the modern methods of 3D visualization and we can find examples of cities already modeled. The last part is dedicated to creating their own models and visualization. The reader receives the idea of creating a visualization models.
  Oršulák, Tomáš, 1975-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra geografie
  vizualizace (počítačová grafika). ArcGIS (informační systém). geografické informační systémy. Kadaň (Česko). 3D. visualization. diplomové práce
  004.93. 004.42ArcGIS. 004.9:91. (437.315). (437.15). (043)378.2