Počet záznamů: 1  

Analýza a komparace kurikulárních dokumentů předškolního vzdělávání České republiky a Velké Británie

 1. DA 4591
  Vlachová, Jaroslava, 1974-
  Analýza a komparace kurikulárních dokumentů předškolního vzdělávání České republiky a Velké Británie [rukopis] / Jaroslava Vlachová. -- 2015. -- 54 l. : barev. il., schémata. -- Ved. práce Zuzana Procházková. -- Abstrakt: Bakalářská práce si klade za cíl zaměřit se na výklad pojmu předškolní vzdělávání a předložit analýzu a komparaci závazných kurikulárních dokumentů předškolního vzdělávání ve dvou zemích Evropské unie v České republice a Velké Británii. Úvodní kapitoly se zabývají vývojem výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku v kontextu dějin obou zemí. V následující části je prezentován systém a struktura vzdělávání v České republice a ve Velké Británii. V hlavní části jsou popsány a porovnány hlavní principy, oblasti a cíle předškolního vzdělávání obou zemí. V závěru práce je představen a porovnán systém kontroly obou vzdělávacích systémů a následně obou závazných kurikulárních dokumentů.. -- Abstrakt: The thesis aims to define the term of pre-school education and presents an analysis and comparison of valid curricular documents for pre-school education in two European Union countries the Czech Republic and the United Kingdom. The introductory chapters deal with the development of education of preschool children in the history. There is also a presentation of the structure of education in the Czech Republic and Great Britain in the following chapter. The overarching principles, the areas of learning and development and the early learning goals are described and analysed in the main part of the work. The final part of the thesis focuses on the presentation and the comparison of the evaluation system in both countries.
  Procházková, Zuzana. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra primárního vzdělávání
  předškolní výchova. mateřské školy. děti předškolního věku. národní kurikulum. psychodidaktika. Česko. Velká Británie. porovnání. systém evaluace. kindergarten. preschool education. child. curricular document. comparison. evaluation system. bakalářské práce
  373.2. 373.24. 316.346.32-053.4. 371.2-027.542. 37.02:159.9. (437.3). (437.1/.3). (410). (043)378.22

Počet záznamů: 1