Počet záznamů: 1  

60 let Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

  1. KB 9907
    Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta
    60 let Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. -- 1. vyd. -- Praha : Matfyzpress, 2011. -- 121 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 25 cm. -- Resumé: Publikace mapující šedesátiletou činnost MFF UK, jež se postupem času vyvinula v respektovanou vědeckou instituci, zaujímající přední místo u nás. -- ISBN : 978-80-7378-194-1 (brož.).
    Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta. 20.-21. století. 1952-2012. univerzity - Česko - 20.-21. stol.. vysokoškolské studium - Česko - 20.-21. stol.. vědecký výzkum - Česko - 20.-21. stol.. fyzika. informatika. matematika. universities - Czechia - 20th-21st centuries. college study - Czechia - 20th-21st centuries. scientific research - Czechia - 20th-21st centuries. physics. informatics. mathematics. Praha (Česko). Prague (Czechia). informační publikace. jubilejní publikace. information publications. jubilee books
    378.4. 378.14. 001.891. 53. 007+004. 51. (437.311). (036). (082.2)

Počet záznamů: 1