Počet záznamů: 1  

Digitální učební materiály rozvíjející matematické myšlení v přípravné třídě

 1. DA 4207
  Hronová, Štěpánka, 1976-
  Digitální učební materiály rozvíjející matematické myšlení v přípravné třídě [rukopis] / Štěpánka Hronová. -- 2014. -- 73 l., [13] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Melichar. -- Abstrakt: Diplomová práce na téma Digitální učební materiály rozvíjející matematické myšlení v přípravné třídě, se věnuje rozvoji a poznatkům dětí v přípravné třídě, prací s interaktivní tabulí a materiály, které rozvíjí myšlení. Přípravné ročníky mají za úkol připravit děti bezproblémový vstup na základní školu. Školní vzdělávací program je nezbytnou součástí každé základní školy a učitelky v přípravných třídách se podílejí na úpravě tohoto plánu. Rozvoj matematického myšlení je nepostradatelnou složkou ŠVP. K diplomové práci jsou vytvořeny i digitální učební materiály, které rozvíjejí matematické myšlení a jsou přiloženy na CD.. -- Abstrakt: Master's thesis focused on topic "Digital learning materials developing mathematical thinking at preparatory school" deals with: development and knowledge of children at prep school, interaction with interactive board and materials that expands thinking. Preparatory classes has a necessity to prepare a smooth entry for children coming at primary school. School educational program is an essential part of each primary school and teachers from prep classes participate at adjusting of this project. Development of mathematical thinking is an indispensable komponent of ŠVP. There are digital learning materials prepared for the master's thesis and of course these CD attached materials develop mathematical thinking.
  Melichar, Jan, 1940-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta. Katedra matematiky
  matematické myšlení. interaktivní tabule. děti předškolního věku. přípravné ročníky. digitální učební materiály. mathematical thinking. preparatory classes. interactive whiteboard. digital learning materials. diplomové práce
  51:165. 004.354.3:686.888. 316.346.32-053.4. (043)378.2

Počet záznamů: 1