Počet záznamů: 1  

Rozvoj předmatematického a matematického myšlení v Montessori pedagogice

 1. DA 2668
  Marešová, Svatava, 1970-
  Rozvoj předmatematického a matematického myšlení v Montessori pedagogice [rukopis] / Svatava Marešová. -- 2014. -- 97 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Dagmar Malinová. -- Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá výukou matematiky v mateřských školách. Srovnává klasický přístup s přístupem podle Montessori pedagogiky. Po teoretické části, jež představuje Montessori pedagogiku, myšlenky, principy a metodiku, následuje část praktická, která zahrnuje zpracované výsledků didaktického testu. Test podstoupily děti z tradiční školky a děti ze školky Montessori. S testem bylo spojeno i pozorování. Výsledky šetření jsou doplněny popisem pozorování při provádění testu s jednotlivými dětmi a doplněné o statistické posouzení znázorněné graficky. Na závěr následuje celkové zhodnocení kladných i záporných aspektů obou vzdělávacích přístupů a závěrečné zhodnocení včetně příloh. -- Abstrakt: The following bachelor thesis deals with teaching and learning mathematics in Kindergartens. It compares a classical approach with the one that Montessori pegagogy offers. After the theoretical part which introduces Montessori system, ideas, principles and methodology, the practical part follows. It involves processed results of the didactic test. The test was taken by children from traditional kindergartens as well as by children from kindergarten where Montessori pedagogy is applied. There was also an observation as a part of the research. The research results are evaluated by a description of the observation of each child when filling in the test and all this is supplemented by a statistical assessment depicted graphically. The final part includes an overall assessment of the positive and negative aspects of the two educational approaches and a final evaluation including attachments.
  Malinová, Dagmar. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta. Katedra matematiky
  Montessori pedagogika Montessori pomůcky Matematické myšlení Didaktický test Pozorování. Montessori pedagogy Montessori props Mathematical thinking Didactic test Observation. bakalářské práce
  (043)378.22

Počet záznamů: 1