Počet záznamů: 1  

Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii

  1. KB 2998
    Kalina, Kamil, 1945-
    Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii / Kamil Kalina. -- 1. vyd. -- Praha : Grada, 2013. -- 527 s. : il. ; 26 cm. -- Abstrakt: Adiktologie je mezioborová vědecká disciplína, která se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Propojuje nejen poznatky z oboru medicíny, psychologie, sociologie a sociální práce, ale i ekonomiky, práva, kriminologie, pedagogiky, politologie, religionistiky či kulturní a sociální antropologie. -- ISBN : 978-80-247-4361-5 (váz.).
    adiktologie. psychoterapie. psychoanalýza. behaviorismus (psychologie). adictology. psychotherapy. psychoanalysis. behaviorism (psychology). monografie. monographs
    613.81/.84. 159.97. 615.851. 615.851.1. 159.964.2. 159.9.019.4. (048.8)

Počet záznamů: 1