Počet záznamů: 1  

Pohybová aktivita v sekundární prevenci dětské obezity

 1. DA 866
  Baudis, Martin, 1988-
  Pohybová aktivita v sekundární prevenci dětské obezity [rukopis] / Martin Baudis. -- 2013. -- 55 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jana Pyšná. -- Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá sekundární prevencí dětské obezity. Struktura této práce je charakteru nevýzkumného. První kapitola je úvodní, obsahuje seznámení s problematikou bakalářské práce. Druhá kapitola se zabývá teoretickými východisky práce. Ve třetí kapitole nalezneme návrhy cvičebních jednotek sestavené pro obézní dítě, což bylo cílem práce.. -- Abstrakt: The bachelor essay go about the physical activity in the secundary prevention of childhood obesity. The structure of the bachelor essay has the characteristic of unresearch.. The first chapter is an introduction, includes introduction with the theme of bachelor thesis.The sekond chapter deals with the theoretical approach of this study. In the third chapter we find suggestions of exercise units compiled for overweight child, which was the aim of the work.
  Pyšná, Jana, 1977-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra tělesné výchovy
  obézní děti. obezita. zdravá výživa. tělesná cvičení. příčiny obezity. komplikace obezity. léčba obezity. pohyb. strava. pohybový plán. childhood obesity. causes of obesity. complications of obesity. treatment of obesity. movement. diet. exercise plan. bakalářské práce
  616-056.257-053.2. 616-056.257. 613.2. 613.72. 796.012.6. (043)378.22

Počet záznamů: 1