Počet záznamů: 1  

Analýza rozvoje vytrvalostních schopností mladšího žactva (10-11 let) v běhu na lyžích v etapě všeobecné přípravy v rámci ročního tréninkového cyklu

 1. DA 883
  Zítková, Kateřina, 1989-
  Analýza rozvoje vytrvalostních schopností mladšího žactva (10-11 let) v běhu na lyžích v etapě všeobecné přípravy v rámci ročního tréninkového cyklu [rukopis] / Kateřina Zítková. -- 2013. -- 61 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Martin Nosek. -- Abstrakt: Tématem bakalářské práce je analýza rozvoje vytrvalostních schopností mladšího žactva (10-11let) v běhu na lyžích v etapě všeobecné přípravy v rámci ročního tréninkového cyklu. Výzkum byl zaměřen na řešení problémů vytrvalostních schopností. Pro výzkum a aplikaci tréninkového plánu byli vybráni mladší žáci a mladší žákyně z oddílu běžeckého lyžování TJ Lokomotiva Teplice. Před aplikací tréninkového plánu jsme provedli úvodní měření a po jeho aplikaci jsme uskutečnili závěrečné měření. Účinnosti našeho plánu byla zjištěna výpočtem T-testu pro párové hodnoty.. -- Abstrakt: The thesis analyses the development of cross-country skiing endurance skills of 1O-to-11-year-old children during the general preparation phase of the annual training cycle. The reasearch focuses on solving endurance abilities problems. For the research and aplication of the training plan were chosen 1O-to-11 year-old boys and girls from cross-country club TJ Lokomotiva Teplice. The measurements of endurance were carried out before and after the training plan, had been applied. The effectivity of our plan has been evaluated by the T-test for paired values.
  Nosek, Martin, 1974-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra tělesné výchovy
  běh na lyžích. rychlostní trénink. sportovní trénink. prepubescence. sedy - lehy. vytrvalostní člunkový běh. cross-country skiing. training. endurance skills. prepubescence. sit - ups. endurance shuttle run. bakalářské práce
  796.922. 796.015.53. 796.015. (043)378.22

Počet záznamů: 1