Počet záznamů: 1  

Analýza finančních zdrojů a potřeb soukromé střední školy

 1. DA 1423
  Wernerová, Jana, 1982-
  Analýza finančních zdrojů a potřeb soukromé střední školy [rukopis] / Jana Wernerová. -- 2013. -- 50 l., [10] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Marcela Holečková. -- Abstrakt: Cílem bakalářské práce je analýza finančních zdrojů pomocí ukazatelů a rozbor nákladů ve vybraných letech hospodaření soukromé střední školy. V teoretické části je popsán způsob financování soukromé školy ze státního rozpočtu a marketingové řízení školy. Praktická část je zaměřena na výpočet ukazatelů finanční analýzy pro ziskové a neziskové organizace, a rozbor ročních nákladů školy. Výsledkem analýzy jsou návrhy a doporučení pro zajištění zdrojů financování soukromé střední školy.. -- Abstrakt: This bachelor thesis deals with the analysis of financial sources by means of indicators and with expenses analysis for each year of a private high school management. The theoretical part describes the ways of a private high school financing from the state budget and school marketing control. Practical part is focused on the number of financial analysis indicators for profitable and non-for-profit organizations and on school yearly expenses analysis. Analysis outcome are the proposals and recommendations for obtaining financial sources for a private high school.
  Holečková, Marcela, 1957-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra financí a účetnictví
  financování. finanční analýza. finanční ukazatele. dotace. ziskové organizace. neziskové organizace. střední škola. financing. financial analysis. financial indicators. donation. profitable organizations. non-for-profit organizations. high school. bakalářské práce
  (043)378.22

Počet záznamů: 1