Počet záznamů: 1  

Vývoj vzdělanosti v Hlinsku

 1. DA 1457
  Křížová, Kateřina, 1986-
  Vývoj vzdělanosti v Hlinsku [rukopis] / Kateřina Křížová. -- 2013. -- 105 l. : il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Anna Šerberová. -- Abstrakt: Diplomová práce s názvem Vývoj vzdělanosti v Hlinsku se zabývá vznikem škol poskytujících základní vzdělání dětem zdejších občanů. Hlavním cílem práce bylo zmapovat dějiny místních škol na základě kritického zkoumání Pamětních knih obecné a měšťanské školy chlapecké a poukázat na zjevnou závislost školských reforem na zakládání, rozvoj a fungování škol. Dílčím cílem bylo také postihnout regionální dějiny města Hlinska, protože i ty výrazně přispěly k utváření zdejší vzdělávací soustavy a měly vliv na vývoj vzdělanosti ve městě. V práci je z tohoto důvodu věnována část popisující historický vývoj města, s důrazem na hospodářský, kulturní a společenský aspekt.. -- Abstrakt: Diploma thesis entitled The Development of Education in Hlinsko deals with the foundation of schools providing basic education for children of the local citizens. The aim of the thesis was to describe the history of local schools on the basis of critical examination of Commemorative books of general and town school for boys and to point out the obvious dependence of educational reforms on the establishment, development and operation of schools. One of the objectives was also to character the regional history of the town of Hlinsko, because it also has sinificantly contributed to the formation of the local education system and affected the development of education in the town. The thesis therefore comprises description of the historical development of the town, with an emphasis placed on economic, cultural and social aspects.
  Šerberová, Anna, 1955-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra historie
  vzdělanost. školství. školské reformy (1774. 1869). školské novely (1805. 1883). školské zákonodárství. učitel. učitelské vzdělání. regionální dějiny. Hlinsko. education. educational system. educational reforms. (1774. 1869). educational amendments (1805. 1883). educational legislation. teacher. education of teachers. regional history. Hlinsko. diplomové práce
  (043)378.2

Počet záznamů: 1