Počet záznamů: 1  

Poznávací okruh turistickými atraktivitami města Louny

 1. DA 347
  Slachová, Ivana, 1986-
  Poznávací okruh turistickými atraktivitami města Louny [rukopis] / Ivana Slachová. -- 2012. -- 132 l. : barev. il., grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivan Farský. -- Abstrakt: Diplomová práce se zabývá navržením poznávacího okruhu po atraktivitách města Louny. Součástí práce je kapitola zaměřená na geografickou charakteristiku města, která vznikla na základě studia literárních zdrojů metodou kompilační a terénním průzkumem. Tato část slouží jako výchozí materiál pro umístění a návrh okruhu a je shrnuta ve SWOT analýze. Na to navazuje kapitola analyzující město Louny z pohledu cestovního ruchu, kapitola se věnuje problematice managementu a marketingu cestovního ruchu ve městě Louny. Její součástí je kompletní katalog místních atraktivit, který je stěžejním podkladem pro lokalizaci jednotlivých zastavení na poznávacím okruhu a zároveň slouží jako podkladový materiál pro průvodcovský výklad. Poslední část práce pojednává o poznávacích okruzích a zahrnuje návrh vhodného poznávacího okruhu a zpracování podkladových materiálů pro jeho realizaci v podobě map a propagačního materiálu.. -- Abstrakt: The Diploma Thesis deals with a project of the sightseeing tour in Louny. The thesis consists of a chapter focused on a geographic characteristic of the town. This part was made up on the basis of the analysis of the literature sources and the field trip. It serves as fundamental material for the location and the project of the tour and it is summarised in the SWOT. This part is followed by a chapter analysing the town Louny as far as the tourism, its management and the marketing are concerned. The thesis consists also from a complete catalogue of local attractions which is the basis for the location of the individual stops of the sightseeing tour. It is used for the guide explanation as well. The last part of the thesis deals with the sightseeing tours and it includes the project of a suitable sightseeing tour and the material needed for its realization. The material consists of maps and promotional material.
  Farský, Ivan, 1950-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra geografie
  cestovní ruch. turistika. Louny (Česko). geografická charakteristika. SWOT analýza. katalog atraktivit. poznávací okruh. geographic characteristic. tourism. SWOT analysis. attraction catalogue. sightseeing tour. diplomové práce
  338.48. 796.5. (437.315). (437.15). (043)378.2

Počet záznamů: 1