Počet záznamů: 1  

Biodegradace ropných látek v půdě: sledování mikrobního společenstva po augmentaci

 1. DA 71
  Burdová, Hana, 1989-
  Biodegradace ropných látek v půdě: sledování mikrobního společenstva po augmentaci [rukopis] / Hana Burdová. -- 2012. -- 56 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Josef Trögl. -- Abstrakt: V sadě nádobových pokusů byl testován vliv augmentovaného bakteriálního kmene Comamonas acidovorans na biodegradaci alifatických uhlovodíků v částečně sterilní a nesterilní zemědělské půdě kontaminované ropnými látkami (cca 3000mg/kg sušiny) Průběh biodegradace byl sledován pomocí obsahu uhlovodíků C10-C40 a analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA). Největší vliv na úbytek uhlovodíků měl čas a množství přidaných bakterií. Naopak vliv sterilizace půdy se ukázal statisticky nevýznamný. Zvýšený indikátor stresu (trans/cis PLFA), nižší podíl PLFA grampozitovních bakterií a hub odpovídaly narušené půdě. Půdní společenstvo se v průběhu biodegradace významně nezměnilo. Výsledky ukazují na významnější roli augmentovaných bakterií při biodegradaci ropných látek ve srovnání s autochtonní mikroflórou.. -- Abstrakt: The effect of augmented bacterial strain Comamonas acidovorans on the biodegradation of aliphatic hydrocarbons in semi-sterile and non-sterile agricultural soil polluted by petroleum products (~ 3000mg/kg dry matter) was tested in the set of pot experiments. The biodegradation was followed by C10-C40 hydrocarbon index and analysis of phospholipid fatty acids (PLFA). Time and augmentation affected the decrease of hydrocarbons most significantly. Conversely, the influence of oil sterilization was insignificant. Increased stress indicator (trans/cis PLFA) and lower abundances of PLFAs of gram-positive bacteria and fungi corresponded to disturbed soil. During the experiment the soil microbial community was not changed substantially. The results demonstrate more important role of augmented microorganisms than autochthonic in biodegradation of petroleum hydrocarbons.
  Trögl, Josef, 1978-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra chemie
  biodegradace. znečištění půdy. ropné produkty. fosfolipidové mastné kyseliny. bioaugmentace. autochtonní mikroflóra. Biodegradation. phospholipid fatty acids. bioaugmentation. autochthonic microorganisms. bakalářské práce
  504.5:502.521. 504:631.4. 632.125. 665.6. 502.174:628.4.042. 628.4.042. (043)378.22