Počet záznamů: 1  

Biodegradace ropného znečištění v půdě: vliv přídavku degradačních mikroorganismů

 1. Z-DP 2012
  Valiček, Pavel, 1990-
  Biodegradace ropného znečištění v půdě: vliv přídavku degradačních mikroorganismů [rukopis] / Pavel Valiček. -- 2012. -- 50 l. : grafy. -- Ved. práce Josef Trögl. -- Abstrakt: V nádobovém pokusu byl testován vliv zeolitů na účinnost biodegradace ropných látek v kontaminované půdě. Ve všech variantách pokusu bylo dosaženo významného poklesu koncentrace ropných látek C10-C40. Nejvýznamnější pokles koncentrace polutantu byl pozorován v případě augmentace znečištěné půdy volnými bakteriemi, naopak aplikace zeolitu samotného i porostlého bakteriemi způsobila v porovnání s kontrolními vzorky srovnatelný pokles. Analýza fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) ukázala, že mikrobiální společenstvo v půdě odpovídalo znečištěné půdě. Celkové PLFA v průběhu pokusu mírně poklesly, nicméně struktura mikrobního společenstva se v zásadě nezměnila.. -- Abstrakt: The effect of zeolite on the biodegradation of petroleum hydrocarbons in polluted soil was tested in a pot experiment. In all variants significant decrease of C10-C40 petroleum hydrocarbons was achieved. The highest decrease was observed for free augmented bacteria. On the other hand application of zeolite, both free and colonized by degrading bacteria, exhibited biodegradation comparable with control. Analysis of phospholipid fatty acids (PLFA) revealed that the soil microbial community was typical for polluted soil. Concentration of total PLFA slightly decreased in the course of experiment, nevertheless the structure of microbial community was not changed much.
  Trögl, Josef, 1978-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technických věd
  biodegradace. ropné uhlovodíky. znečištění půdy. mikroorganismy. bioaugmentace. fosfolipidové mastné kyseliny. zeolity. biodegradation. bioaugmentation. petroleum hydrocarbons. phospholipid fatty acids. zeolites. bakalářské práce
  578/579. 504.5:502.521. 547.912. 502.174:628.4.042. (043)378.22