Počet záznamů: 1  

Kořeny předsudků

 1. DA 401
  Vlachová, Vendula, 1986-
  Kořeny předsudků [rukopis] / Vendula Vlachová. -- 2012. -- 66 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaroslav Prášil. -- Abstrakt: Pod názvem diplomové práce Kořeny předsudků se nachází soubor tří uměleckých projektů, které užívají fyziognomie, pseudovědy, která prostupuje celou touto prací. Text je v první části zaměřen na jednotlivé projekty, jejich koncept a strategie (Fyziognomický bratr, Skládací osobnost a Hodíme se k sobě?) a dále na média, kterých v nich bylo užito. Následně jsou zde projekty postaveny do různých souvislostí a zasazeny do kontextu umělecké sféry.. -- Abstrakt: Under the title of this work is located a complex of free art projects, which are using the physiognomy, pseudoscience which permeates this work. The first part of the text is focused on individual projects, its concept and strategy (Physiognomic brother, Folding personality and Dovetail we together?) and then it is focused on medium which were used in projects. After this the projects are placed in various connections and in context of art sphere.
  Prášil, Jaroslav, 1946-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ateliér přírodní materiály
  užité umění. vizuální umění. fyziognomie. grafologie. pseudovědy. manipulovaná identita. informační konstrukt. komerční přístupy. objekt. videoart. physiognomy. graphology. pseudo sciences. manipulated identity. informational construct. commercial approaches. visual art. object art. videoart. diplomové práce
  745/749.05. 72/76:159.931. (043)378.2