Počet záznamů: 1  

Bytí k smrti u Martina Heideggera

 1. P-DP 19061
  Štěpánek, Daniel, 1989-
  Bytí k smrti u Martina Heideggera [rukopis] / Daniel Štěpánek. -- 2012. -- 49 l. -- Ved. práce Martin Nitsche. -- Abstrakt: Záměrem této práce má být postižení tématu smrtelnosti a smrti v díle Martina Heideggera. Pozornost je soustředěna především na Bytí a čas, kde Heidegger tematiku smrtelnosti v rámci fundamentální ontologie vypracovává systematickou formou, ačkoli je mu smrtelnost, v tomto spisu, pouze jedním z vedlejších témat. Navíc, s přihlédnutím k tomu, že je Bytí a čas dílem nedokončeným, je v této práci využito některých jeho přednášek, v nichž, jak se domnívám, Heidegger téma smrtelnosti zpřesňuje, a z nichž vycházím ve snaze podat vlastní interpretaci smrtelnosti. Aby byl předveden i jiný pohled na tematiku smrtelnosti, analyzuji i koncepci smrti profesora Blattnera, kterou se pokusím prokázat jako chybnou.. -- Abstrakt: The intention of this work is to consider the theme of Mortality and Death in the work of Martin Heidegger. Main focus is on his early work, the Being and Time, where Heidegger theme of Mortality systematically working out in lines of his concept of fundamental ontology. But theme of Mortality is in the Being and Time only one of minor themes. Because of that, I´am using as minor sources other Heidegger´s workings, especially his lectures, where is, as I´am thinking, theme of Mortality more precisized. With consideration of analyzing all this, I´am trying to interpret the Mortality my way. To show other view on this theme, I´am also analyzing professor´s Blattner´s concept of death, which I want to prove as wrong.
  Nitsche, Martin, 1975-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra politologie a filozofie
  Heidegger, Martin, 1889-1976. ontologie (filozofie). Fundamentální ontologie. Bytí k smrti. Smrtelnost. Smrt. Úzkost. Fundamental ontology. Being towards Death. Mortality. Death. Anxiety. bakalářské práce
  111. (043)378.22

Počet záznamů: 1