Počet záznamů: 1  

Biodegradace ropných látek v půdě

 1. P-DP 18989
  Hofmanová, Dagmar, 1989-
  Biodegradace ropných látek v půdě [rukopis] : sledování autochtonního mikrobního společenstva / Dagmar Hofmanová. -- 2012. -- 49 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Josef Trögl. -- Abstrakt: V sadě nádobových pokusů byl testován vliv augmentace namnožené autochtonní degradační mikroflóry na biodegradaci zbytkových ropných látek v kontaminované půdě a to jak v kombinaci s autochtonní mikroflórou, tak ve sterilní kontaminované půdě. Průběh biodegradace byl sledován pomocí zvolených analytických hodnotících postupů (obsah uhlovodíků C10 ? C40, analýza fosfolipidových mastných kyselin). Augmentovaná mikroflóra ovlivnila degradaci ve sterilní půdě jen minimálně, významný pokles uhlovodíků byl zjištěn jen při nejvyšší inokulované koncentraci. U variant s nesterilní půdou byl zaznamenán významný pokles uhlovodíků, což svědčí o významné roli autochtonní mikroflóry. V průběhu experimentu významně klesal indikátor stresu a to i u variant, kde k významnému poklesu uhlovodíků nedošlo, což naznačuje, že se mikroorganismy pravděpodobně adaptovaly na podmínky kontaminovaného prostředí.. -- Abstrakt: The effect of augmentation of isolated and propagated autochthonic crude-oil-degrading micro flora on the biodegradation of crude oil in polluted soil was tested in the set of pot experiments; both in combination with autochthonic micro flora and in sterile soil. The process was followed by means of analytical parameters (C10 - C40 hydrocarbon index, analysis of phospholipid fatty acids). Augmented micro flora affected the biodegradation in sterile soil only slightly, significant decrease in hydrocarbons was detected only at the highest augmented concentration. Significant decrease in hydrocarbons was detected in all non-sterile variants suggesting the dominant role of autochtonic microorganisms in biodegradation. The stress indicator decreased significantly in the course of the experiment even in variants, where decrease in oil was insignificant, suggesting adaptation of the microbes to the contaminated environment.
  Trögl, Josef, 1978-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra chemie
  biodegradace. znečištění půdy. fosfolipidové mastné kyseliny. augmentovaná a původní mikroflóra. bioaugmentace. Biodegradation. phospholipid fatty acids. augmented and autochtonic micro flora. bioaugmentation. bakalářské práce
  504.5:502.521. 502.174:628.4.042. (043)378.22