Počet záznamů: 1  

Dětský kostým v projektovém vyučování

  1. P-DP 18588
    Dětský kostým v projektovém vyučování [rukopis] / Jitka Ctiborová. -- 2012. -- 100 l. : [17] l. příl. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Lenka Minaříková. -- Abstrakt: Diplomová práce s názvem Dětský kostým v projektovém vyučování se zabývá řadou námětů pro tvorbu kostýmů do jednotlivých projektů pro žáky 1. stupně základní školy. V teoretické části se zaměřuji na projektovou výuku se zařazením mezipředmětových vztahů a klíčových kompetencí, na kostýmovou tvorbu ve vztahu k historii a vývoji oděvu, na náměty textilních aplikací a kostýmy z nejznámějších českých pohádek a jejich tvůrce. V praktické části předkládám koncepty projektů s jednotlivými výstupy a s motivačními kostýmy vlastní tvorby, doplněné podrobnou fotodokumentací. Závěrečná část diplomové práce představuje autorský cyklus kostýmů s tématem ročních období.. -- Abstrakt: This thesis - A Child´s Costume in Project Teaching - deals with a wide range of themes for the creation of costumes for particular projects for lower level pupils in primary schools. The theoretical part of the thesis focuses on the project teaching itself and the use of cross-curricular relationships and key competences in the project teaching. Furthermore, the costume creation is in relation with history and clothing development, as well as textile applications and costumes of the most well-known Czech fairy tales and their designers. The aim of the practical part is to introduce some drafts of particular projects with their individual outputs, and the costumes based on pupil´s own work that can motivate other pupils. Detailed photos are added at the end of this part. The final part of the thesis introduces the author´s collection of costumes using the themes of the four seasons of the year.
    Minaříková, Lenka. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výchov uměním
    projekt. historie odívání. klíčové kompetence. výtvarné techniky. textilní materiál. oděv. návrhářství. kostým. project. history of clothing. key competences. art techniques. clothing. design. costume. textile materials. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1