Počet záznamů: 1  

Etnické komunity

 1. S-PS 1817
  Etnické
  Etnické komunity : v kulturní a sociální různosti / eds. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová. -- Vyd. 1. -- Praha : FHS UK, 2010. -- 314 s. : il., mapy ; 21 cm. -- (Agora ; sv. 5). -- ISBN : 978-80-87398-08-1 (brož.).
  Bittnerová, Dana, 1966-. Moravcová, Mirjam, 1931-
  20.-21. století. národnostní menšiny - Česko - 20.-21. stol.. etnické skupiny - Česko - 20.-21. stol.. národnostní menšiny - Evropa - 20.-21. stol.. etnické skupiny - Evropa - 20.-21. stol.. etnicita. sociální identita. sociální stratifikace. kulturní diverzita. sociální inkluze. integrace imigrantů - Česko - 20.-21. stol.. integrace imigrantů - Evropa - 20.-21. stol. national minorities - Czech Republic - 20th-21st centuries. ethnic groups - Czech Republic - 20th-21st centuries. national minorities - Europe - 20th-21st centuries. ethnic groups - Europe - 20th-21st centuries. ethnicity. social identity. social stratification. cultural diversity. social inclusion. integration of immigrants - Czech Republic - 20th-21st centuries. integration of immigrants - Europe - 20th-21st centuries. Česko - etnické vztahy - 20.-21. stol.. Evropa - etnické vztahy - 20.-21. stol. Czech Republic - ethnic relations - 20th-21st centuries. Europe - ethnic relations - 20th-21st centuries. sborníky. miscellanea
  323.15. 316.356.4. 316.347. 316.66. 316.34. 316.72/.75. 316.4.063.3. 364-786-054.72. 323.1. (437.3). (4). (082)

Počet záznamů: 1