Počet záznamů: 1  

Ergoterapie u dětí - dětská mozková obrna

 1. P-DP 18068
  Kořánová, Lucie, 1989-
  Ergoterapie u dětí - dětská mozková obrna [rukopis] / Lucie Kořánová. -- 2011. -- 57 l., [6] l. příl. : il. -- Ved. práce Eva Křemenáková. -- Abstrakt: Práce se skládá ze tří částí. Obecná část je zaměřena na dětskou mozkovou obrnu a její incidenci, etiologii, klinický obraz, formy, prognózu, průběh onemocnění, diagnostiku a léčbu. Dále je zde probrána dětská mozková obrna jako kombinované postižení. Speciální část se věnuje ucelené rehabilitaci u dětí s dětskou mozkovou obrnou. Jsou zde popsány základní složky ucelené rehabilitace a jejich prostředky. V hlavní časti, kazuistice, je popsáno vyšetření klientky, terapie a její následná úspěšnost.. -- Abstrakt: My thesis consists of three parts. The first theoretical part is focused on cerebral palsy and its incidence, aetiology, clinical picture, types, prognosis, course of a disease, diagnosis, and treatment. Cerebral palsy is further presented as a combined handicap in the first part. The second, practical, part offers a view of a comprehensive physiotherapy with children suffering from cerebral palsy. There are described basic components of the comprehensive physiotherapy and its means. The third and main part of my thesis focuses on a case report and describes the diagnosis, treatment, and follow-up of a child with cerebral palsy.
  Křemenáková, Eva. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra fyzioterapie a ergoterapie
  dětská mozková obrna. ergoterapie. ucelená rehabilitace. cerebral palsy. occupational therapy. comprehensive rehabilitation. bakalářské práce
  (043)378.22

Počet záznamů: 1