Počet záznamů: 1  

Detekce organických polutantů v půdě pomocí luminiscenčních bioreportérových bakterií

 1. Z-DP 1800
  Pěknicová, Jana, 1985-
  Detekce organických polutantů v půdě pomocí luminiscenčních bioreportérových bakterií [rukopis] / Jana Pěknicová. -- 2011. -- 73 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Josef Trögl. -- Abstrakt: Pseudomonas fluorescens HK 44 je geneticky modifikovaná bakterie (bioreportér) emitující luminiscenci při degradaci naftalenu a podobných látek. Optimalizací bylo zjištěno, že bioluminiscenční odpověď je vyšší při použití YEPS média a glukózy, naopak přídavek peptonu luminiscenci snižuje. Dále byla testována luminiscenční odpověď na půdy kontaminované polyaromatickými uhlovodíky a jejich methanolové extrakty. Přímé měření s půdami vedlo k zákalu média a snížení luminiscence. Při použití extraktů bylo dosaženo nejvyšší luminiscence u půdy se zvýšeným podílem biologicky dostupných uhlovodíků, naopak půda zbavená uhlovodíků vyvolala nejnižší luminiscenci. Výsledky ukazují potenciál použití bioreporétů k odhadu biologické dostupnosti polutantů, je ale třeba dalšího výzkumu.. -- Abstrakt: Pseudomonas fluorescens HK 44 is a genetically modified bacterium (bioreporter) emitting luminescence during degradation of naphthalene and analogue substances. Optimization revealed that the bioluminescent response was higher using YEPS media and glucose, while with the addition of peptone the luminescence decreased. Luminescence response to soil polluted with polyaromatic hydrocarbons and their methanol extracts was also tested. Direct measurements with soils led to the turbidity of media and the reduction of luminescence. According to expectations in experiments with extracts the highest level of luminescence was obtained from the soil with increased bioavailability of hydrocarbons, while the soil free of hydrocarbons generated the lowest luminescence. The results show the potential of bioreporters for estimation of pollutants bioavailability, but further research is necessary.
  Trögl, Josef, 1978-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technických věd
  znečištění půdy. polycyklické aromatické uhlovodíky. geneticky modifikované organismy. laboratorní pokusy. bioluminiscence. Bioreportér. Pseudomonas fluorescens HK 44. Detection of pollutants. Bioluminiscence. Bioavailability. Bioreporter. Pseudomonas fluorescens HK 44. diplomové práce
  577.336. 001.891.53. 604.6:578/579. 604.6. 547.6. 661.715.7. 504.5:502.521. (043)378.2