Počet záznamů: 1  

3D vizualizace a generování krajiny

 1. P-DP 17665
  Henzl, Martin, 1988-
  3D vizualizace a generování krajiny [rukopis] / Martin Henzl. -- 2011. -- 63 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Fišer. -- Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vizualizací a generováním krajiny v trojrozměrném prostředí. Obsahuje popis metod používaných při generování krajiny a po podrobné analýze nabízí porovnání a srovnání těchto metod. Jednou částí práce je také stručný popis dvojrozměrného a podrobnější popis trojrozměrného zobrazení. V práci jsou zmíněny základy 3D grafiky, princip fungování gps a rozbor aplikace vytvořené pro generování pseudonáhodného terénu na základě pozice v mapě a vytváření mapy z GPX souboru. Celou práci doprovází názorné obrázky a také ukázky použitého zdrojového kódu aplikace, která je součástí této bakalářské práce.. -- Abstrakt: This thesis deals with the visualization and the generation of landscape in three-dimensional environment. Includes description of the methods used to generate landscapes and offers a detailed analysis and comparison of these methods. One of the sections is a brief description of the two-dimensional and a detailed description of three-dimensional view. The work discusse the basics of 3D graphics, operating principle and analysis of GPS application designed for generating pseudo-random position-based terrain on the map and creating map from GPX file. The work is ilustrated by visual images related to the topic and by examples of used application source code, which is part of this thesis.
  Fišer, Jiří, 1971-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra informatiky
  trojrozměrná grafika. vizualizace (počítačová grafika). GPS (navigační systém). DirectX. metody generování krajiny. fraktál. GPS. 3D. terrain visualization. DirectX. methods of landscape generation. fractal. bakalářské práce
  621.398:528.28. 004.93. 004.92-023.5. (043)378.22