Počet záznamů: 1  

Souvislosti mezi pravěkými mýty, rituály přírodních národů a uměleckými výstupy současného umění

 1. P-DP 17401
  Šírová, Veronika, 1987-
  Souvislosti mezi pravěkými mýty, rituály přírodních národů a uměleckými výstupy současného umění [rukopis] / Veronika Šírová. -- 2011. -- 65 l. : [12] l. příl. : il. + 1 DVD. -- Ved. práce Kateřina Dytrtová. -- Abstrakt: Text obsahuje popisy tradičních mýtů, života, rituálů a symbolů přírodních národů. Jejich prostřednictvím se snaží nastínit myšlenku, že kořeny současného umění jsou uloženy nevědomě v člověku, už od dob kultur pravěkých civilizací. Předpokládá smysl jejich vzniku, ve spojitosti s důvodem vzniku performancí a jiných bodyartových výtvarných výstupů dnešního umění. Práce odkazuje k důležitým představitelům a stěžejním výstavám od začátku minulého století, moderně, postmoderně až do dnes. A jak mohou tyto formy umění fungovat i ve spojení se současnými prostředky jako jsou digitální fotografie, video, internet.. -- Abstrakt: The text contains descriptions of the traditional myths, lives, rituals and symbols of primitive peoples. It is trying to outline through the idea that the roots of contemporary art are stored in the unconscious in human cultures since of times prehistoric civilizations. The purpose of their creation in connection with the reason for performance, and another outcomes of bodyart Fine Arts makes today. The text references to important officials and key exhibits from the beginning of last century, modern, postmodern until today and how can these forms of art work in conjunction with existing devices such as digital photography, video, internet.
  Dytrtová, Kateřina, 1964-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výtvarné kultury
  mýty. rituály a obřady. body art. performance (umění). Ritual. performance. body art. expression. imagination. symbolism. bakalářské práce
  2-5. 2-264. 398.21. 82-343. 7.038.531. (043)378.22

Počet záznamů: 1