Počet záznamů: 1  

Proměny muzea umění

 1. P-DP 17404
  Jarošová, Tereza, 1987-
  Proměny muzea umění [rukopis] : potřeba autonomního kulturního centra / Tereza Jarošová. -- 2011. -- 90 l. : [18] l. příl. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Kateřina Dytrtová. -- Abstrakt: Tato práce se pomocí zkoumání různých aspektů uměleckých institucí, v kontextu maloměsta, snaží určit problematiku jejich postavení vůči konkurenci kulturně zábavních destinací a to s ohledem na zájmy obyvatel mimo hlavní město. A v závěru nabídnout možné východisko v podobě propojení těchto zařízení do sítě uměleckých institucí.. -- Abstrakt: The bachelor work tries to point out the questions of position of an Art Institutions in competition of cultural-entertainment organizations with the aid of enquiry into various aspects of them, with regard for inhabitants out of the capital city. Thereby take a view of possible starting point in the shape of the Art Institution Network.
  Dytrtová, Kateřina, 1964-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výtvarné kultury
  galerie. výstavní síně. muzea umění. Kutná Hora (Česko). Kolín (Česko). Art Institution. development of exhibition spaces. artist residences program. exhibition. cultivation of a watcher. Art Institution Network. bakalářské práce
  725.212. 72/76:069. (437.312). (043)378.22

Počet záznamů: 1