Počet záznamů: 1  

Aussiger Bote (1949-2009)

 1. P-DP 17456
  Patzeltová, Dana, 1983-
  Aussiger Bote (1949-2009) [rukopis] : die literarischen Beiträge in einer Vertriebenenzeitschrift / Dana Patzeltová. -- 2011. -- 64 l., ii l. příl. : il. -- Ved. práce Jan Kvapil. -- Abstrakt: Výchozím materiálem diplomové práce je kompletní řada měsíčníku "Aussiger Bote", který od roku 1948 vydávají němečtí vysídlenci z Ústecka. V diplomové práci bude sledována především literární složka (básně, povídky, vzpomínkové črty, medailony významnějších přispěvatelů a autorů) a vývojové tendence časopisu. Pozornost bude zaměřena i na lingvistickou složku - především uveřejňované nářeční texty z Ústecka.. -- Abstrakt: This work includes a complete analysis of the magazine, which are since 1949 issued by German persons displaced from the region Usti every month. Mainly observed is literature folder: -Which genres are most commonly occur -What are the most popular topics -Authors who contributed to the magazine Attention is focused on the linguistic component especially that published vernacular texts of the Usti region and historical/political background.
  Kvapil, Jan, 1974-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra germanistiky
  německy psané časopisy. literární žánry. Měsíčník. literární příloha. žánry. autoři. nářečí. sudětští němci. journal. literature folder. genres. authors. vernacular. sudeten-german. diplomové práce
  82-1/-9. 070.48(=112.2). (043)378.2

Počet záznamů: 1