Počet záznamů: 1  

Problematika výživy seniorů v populaci nad 65 let

 1. P-DP 17168
  Kučerová, Dana, 1959-
  Problematika výživy seniorů v populaci nad 65 let [rukopis] / Dana Kučerová. -- 2010. -- 95 l. : [11] l. příl. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Dana Šlechtová. -- Abstrakt: Bakalářská práce zjišťuje, jaký mají senioři vztah k vlastnímu zdraví prostřednictvím vztahu k výživě, jako jednoho z důležitých faktorů kvalitního prožívání jejich života. Těžiště práce tvoří kvantitativní průzkumné šetření, jehož obsah je zaměřen na aspekty zdravého životního stylu a výživového chování seniorů žijících ve svém přirozeném sociálním prostředí. Analýza a interpretace poskytuje základní informace o životosprávě seniorů a stravovacích preferencích starších lidí. Tato práce je příspěvkem ke zvýšení kvality a intenzity péče v oblasti prevence a zdravého stylu života.. -- Abstrakt: The bachelor work discovers the relationship of seniors to their own health in context to healthy nutrition principies. The general point of my work is quantitative invatigation, whitch content focuses on aspects of heathy lifestyle and senior?s nutrition behaviour in their natural social enviroment. The analysis and interpretation provide basic information about senior?s way of living and nutrition preferences of elder people. This work contributes to heightening quality and intensity of care in field of prevention and healthy lifestyle.
  Šlechtová, Dana. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra primárního vzdělávání
  senioři. výživa člověka. zdravá výživa. senioři. zdravá výživa. informovanost. seniors. healthy nutrition. awareness. bakalářské práce
  613.2. 316.346.32-053.9. (043)378.22