Počet záznamů: 1  

Inovativní prvky ve výtvarné výchově

 1. P-DP 17064
  Vortelová, Monika, 1985-
  Inovativní prvky ve výtvarné výchově [rukopis] = Innovative elements in art education / Monika Vortelová. -- 2010. -- 71 l. : [2] l. příl. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Kateřina Dytrtová. -- Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou výtvarné výchovy, která podle mých návrhů vychází z poznatků soudobé teorie, zprostředkovává současné umění a reaguje na zážitky a zkušenosti žáků. Žák se učí výtvarně vidět, cítit, myslet a prostřednictvím těchto schopností vstupovat do fikčních světů.. -- Abstrakt: The diploma thesis occupies itself with such issues of art lessons that try to incorporate terminology from contemporary theories; it takes account of relationships towards current art and reacts on students? own experience and practice in reflexion, which is analysed. A student learns how to see, feel, and think artistically and how to enter into fictive worlds by means of these skills.
  Dytrtová, Kateřina, 1964-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výtvarné výchovy
  výtvarná výchova. inovace ve vzdělávání. fikční svět. percepce. prop. tvořivost. výtvarná výchova. zážitek. zprostředkování umění. fictional world. perception. prop. creativity. Art Education. experience. mediation of art. diplomové práce
  72/76:37.016. 37.0:001.895. (043)378.2

Počet záznamů: 1