Počet záznamů: 1  

Středověká nástěnná malba ve středních Čechách

  1. P-E 6203
    Všetečková, Zuzana, 1949-
    Středověká nástěnná malba ve středních Čechách / Zuzana Všetečková. -- V Praze : Památkový ústav středních Čech, 1999. -- 212 s. : il. ; 30 cm. -- Příloha časopisu Průzkumy památek 1999. -- Anglické resumé. -- ISBN : 80-85094-91-6 (Památkový ústav středních Čech : v knize neuvedeno : brož.).
    románská nástěnná malba - Česko. gotická nástěnná malba - Česko. české malířství - středověk. Mural painting and decoration, Romanesque - Czech Republic. Mural painting and decoration, Gothic - Czech Republic. Čechy střední (Česko). katalogy. studie
    75.052.033.4. 75.052.033.5. 75(437.3). 75.033.5. 437.31-191.2). (083.81). (048.8)

Počet záznamů: 1