Počet záznamů: 1  

Folia Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

  1. Folia
    Folia Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně : edice původních vědeckých prací a monografií. -- Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. -- ISSN : 1803-2109.
    zemědělský trh. zemědělské vědy. zemědělský výzkum. zemědělství. monografie. odborné časopisy
    631:001.891. 63. 338.43:339.13. (048.8). (051)-027.561
Počet záznamů: 1