Počet záznamů: 1  

Dosažení jakosti superfinišovaného povrchu klikového hřídele

 1. V-DP 287
  Lattner, Michal
  Dosažení jakosti superfinišovaného povrchu klikového hřídele [rukopis] / Michal Lattner. -- 2010. -- 61 listů, 57 listů příloh il., grafy, tab. + 1 CD - ROM, 57 protokolů. -- Ved. práce František Holešovský. -- Abstrakt: Dnešní automobilový průmysl se potýká s mnoha problémy, jedním z nich je dosažení vysoce kvalitního povrchu po broušení. Broušení může mít dnes hodně podob, jednou z nich je i dokončovací metoda superfinišování. Superfinišování se využívá k dosažení nejlepší drsnosti na klikové hřídeli. Cílem práce bude snaha dosáhnout takového povrchu po broušení, který by se co možná nejvíce přiblížil hodnotám superfiniše, a tak nalezl případnou možnost nahrazení superfinišovacího procesu.. -- Abstrakt: Today´s automotive industry is facing with many problems, one of them is achieve high quality surface after grinding. Grinding can have many features today, one of them is superfinish final method. Superfinish is using to achieve the best roughness on crankshaft. The aim of thesis will be to reach the surface that will approach the values of superfinish, thus to find out possible replacement of superfinishing process.
  Holešovský, František, 1950-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technologií a materiálového inženýrství
  Superfiniš. povrch. broušení. grinding. surface. superfinish. diplomové práce
  (043)378.2

Počet záznamů: 1