Počet záznamů: 1  

Psychosociální adaptace klientek po hysterectomii s onkogynekologickou diagnózou

 1. P-DP 17020
  Černá, Martina, 1988-
  Psychosociální adaptace klientek po hysterectomii s onkogynekologickou diagnózou [rukopis] = Psychosocial adaptation after hysterectomii clients with gynecological oncology diagnosis / Martina Černá. -- 2010. -- 80 l. : [8] l. příl. : il. -- Ved. práce Jana Chrásková. -- Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na psychosociální adaptaci klientek po hysterektomii s onkogynekologickou diagnózou. První část obsahuje specifika onkologických diagnóz žen, zjištění diagnózy a prognóza léčby. Cílem je zjistit rozsah, hloubku a závažnost daného onemocnění a možnosti léčby. Druhá část práce analyzuje nástroje a způsoby psychosociální adaptace žen při zjištění uvedeného závažného onemocnění a analýzu připravenosti a způsobů léčení z pozice porodních asistentek, lékařského personálu a psychologa. V návaznosti na uvedená zjištění vlastní názor na důležitost psychosociální práce, její odbornou přípravu a v neposlední řadě týmová spolupráce při péči o klientku.. -- Abstrakt: Bachelor thesis focuses on psychosocial adjustment after hysterectomy with clients onkogynekologickou diagnosis. The first part contains the specifics of women's cancer diagnosis, detection diagnosis and prognosis of treatment. The aim is to ascertain the extent, depth and severity of the disease and treatment options. The second part analyzes the tools and methods of psychosocial adaptation of women in the detection of serious diseases and analysis of preparedness and treatments from the position of midwives, medical staff and psychologist. In response to these findings own view of the importance of psychosocial work, her training and, finally teamwork in caring for the client.
  Chrásková, Jana, 1968-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra porodní asistence
  maligní nádorová onemocnění. hysterektomie. nemocní - psychologické aspekty. psychosociální pomoc. psychosociální adaptace. hysterektomie. laparoskopie. psychologie onkologické klientky. rehabilitace. kvalitativní výzkum. respondentka. psychosocial adaptation. hysterectomy. laparoscopy. oncology client psychology. rehabilitation. qualitative research. respondents. bakalářské práce
  616-006.04. 364-787.3. 616-052. 618.14-089.85. (043)378.22

Počet záznamů: 1