Počet záznamů: 1  

Problematika hrdinství a kolaborace v období protektorátu Čechy a Morava v učivu středních škol

 1. P-DP 16519
  Červenka, Michal, 1982-
  Problematika hrdinství a kolaborace v období protektorátu Čechy a Morava v učivu středních škol [rukopis] / Michal Červenka. -- 2010. -- 103 l. : il., portréty + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Josef Märc. -- Abstrakt: Diplomová práce se zabývá využitím a významem prezentace hrdinství a zrady v jedné z nejtragičtějších etap dějin moderního českého státu ? protektorátu Čechy a Morava ? v učivu středních škol. Na základě případů policejních úředníků přidělených k německé tajné státní policii práce poukazuje na zkreslení historické skutečnosti v učebnicích a zároveň se snaží přinést možnosti efektivní prezentace zmíněného tématu. Opravdu byla kolaborace záležitostí zrádců a lidí pokřiveného charakteru, jak ji prezentuje většina středoškolských učebnic? Opravdu byl odboj tvořen pouze odhodlanými a nezpochybnitelnými hrdiny? Je použití takových příkladů ve výuce opravdu efektivní? Jak snadné je vynést rozsudek hrdinství či zrady? To jsou jen základní otázky, na které se diplomová práce snaží přinést odpověď.. -- Abstrakt: My thesis deals with the use and sense of the presentation of heroism and treachery in one of the most tragic period of the history of the ?modern Czech state? ? Protectorate Bohemia and Moravia ? in the higher secondary school curriculum. The thesis adverts to distortion of historical reality in the textbooks ? based on the research of the cases of the police clerks delegated to German Secret State Police ? and tries to offer ways of effective presentation of the topic. Was the collaboration really the matter of quislings and people of malformed character as many textbooks present it? Was the resistance movement really carried out by resolute and undoubted heroes? Is using of such examples truly effective in education? How easy it is to make judgement about heroism or treachery? These are the essential questions the thesis tries to bring answers to.
  Märc, Josef, 1964-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra historie
  hrdinství - Česko - 1939-1945. kolaborace - Česko - 1939-1945. druhá světová válka (1939-1945) - Česko. dějepis. učivo středních škol. Protektorát Čechy a Morava (1939-1945). hrdinství. zrada. kolaborace. spolupráce. nucená spolupráce. učebnice dějepisu. 20. století. druhá světová válka. Protektorát Čechy a Morava. heroism. treachery. collaboration. cooperation. forced cooperation. history textbooks. 20th century. Word War II. Protectorate Bohemia and Moravia. diplomové práce
  179.6. 94(100)"1939/1945". 327.88. 93/94. 373.5.016. (437.3). (043)378.2